حضور دکتر صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در جمع کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و دفتر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

از مهمترین موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، می توان به موضوع تشکیلات اداری سازمان های برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها اشاره کرد.

🔸روز چهارشنبه مورخ 1399/11/29

📊سایت اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
📊https://www.mpo-fr.ir
📊مجله خبری در ایتا
📊https://eitaa.com/news_mag
📊مجله خبری در سروش
📊 @News_Ma

۱۳۹۹/۱۱/۲۸

گالری تصاویر