خبرها
به منظور ارائه اقدامات برجسته دولت تدبیر و امید و همچنین قدردانی از زحمات اصحاب رسانه استان در راستای انعکاس اخبار و رویدادهای مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سالجاری انجام گرفت؛ برگزاری چهارمین(آخرین) نشست خبری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سال 1399

چهارمین نشست خبری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سال 13999 با تقدیر از فعالین رسانه استان که در راستای انعکاس اخبار و رویدادهای این سازمان در شرایط کرونایی حاکم بر جامعه همکاری داشتند برگزار شد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۴

ادامه خبر

حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در محل سامانه ارتباطی مردم و دولت(سامد) و پاسخگویی تلفنی به سوالات شهروندان استان

دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس روز چهارشنبه مورخ 1399/12/06 به همراه مهندس احمدعلی افکاری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مهندس قنبری رئیس گروه امورمشاوران و پیمانکاران، مهندس کلانتری رییس گروه تلفیق و خانم سجادی رئیس گروه توسعه منابع انسانی سازمان در محل سامانه ارتباطی مردم و دولت(سامد) حضور یافت و به تعداد 10 تماس تلفنی شهروندان استان فارس پاسخ داد.

۱۳۹۹/۱۲/۰۶

ادامه خبر

حضور دکتر صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در جمع کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و دفتر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

از مهمترین موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، می توان به موضوع تشکیلات اداری سازمان های برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها اشاره کرد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۸

ادامه خبر

بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور انجام گرفت؛ برگزاری چهارمین دوره تست شایستگی در کانون ارزیابی مدیران حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر الزام ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با اخذ مجوز کانون ارزیابی شایستگی، نسبت به ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی که به سمت مدیریتی منصوب شده اند یا ارتقای پست پیدا نمودند، مبادرت ورزید.

۱۳۹۹/۱۱/۱۳

ادامه خبر

به ریاست دکتر احمدعلی افکاری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری جلسه تبیین فرآیند ارزیابی عملکرد و نحوه تدوین شاخص های اختصاصی بانک های استان فارس

مقدمات ارزیابی عملکرد بانک های استان فارس در سال 1399 و حضور در جشنواره شهید رجایی در جلسه ای به ریاست مهندس احمدعلی افکاری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و با حضور 12 بانک استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱۳۹۹/۱۱/۰۲

ادامه خبر