دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در دومین حضور خود در سازمان جهادکشاورزی استان فارس عنوان کرد: برنامه محور بودن فعالیت ها در جهاد کشاورزی استان فارس قابل تقدیر است

دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به اتفاق الهه چراغی معاون بودجه و دکتر احمدعلی افکاری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان، روز سه شنبه مورخ 1399/08/06 در جلسه شورای معاونین سازمان جهادکشاورزی استان فارس حضور یافتند.

۱۳۹۹/۰۸/۰۶

ادامه خبر

به ریاست دکتر احمدعلی افکاری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری ششمین جلسه همفکری و بهره مندی از پیشنهادات دستگاه های اجرایی استان فارس با هدف ارتقاء سطح کیفی و اثربخشی فرآیند ارزیابی عملکرد در اصلاح نظام اداری در سال های آتی

جلسات همفکری و بهره مندی از پیشنهادات دستگاه های اجرایی استان فارس با هدف ارتقاء سطح کیفی و اثربخشی فرآیند ارزیابی عملکرد در اصلاح نظام اداری در سال های آتی به ریاست دکتر احمدعلی افکاری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و با حضور مدیران کل و کارشناس مرتبط دستگاه های اجرایی استان فارس در طول یک ماه گذشته برگزار شد.

۱۳۹۹/۰۷/۲۹

ادامه خبر

در سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان فارس در سال 1399 انجام گرفت؛افزایش تعداد 17 دستگاه اجرایی استان فارس در فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1399

سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان فارس در سال 1399 به ریاست دکتر عنایت اله رحیمی استاندار فارس و با دبیری دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برگزار شد.

۱۳۹۹/۰۷/۲۰

ادامه خبر

آرشیو اخبار